KONTAKTIRAJTE NAS
NAŠI PODACI


Longitudo d.o.o.
Sjedište: Dobrodolska cesta 4, Dobrodol, 10360 Sesvete
Adresa pošte: Dobrodolska cesta 4, 10 360 Sesvete
Mobitel: 098 4899 29
098 4899 30
Email: info@svjetlecistapici.com
Web: www.svjetlecistapici.com
Matični broj: 01983571
OIB: 95880540185
Porezni broj: HR95880540185
Žiro račun: 2484008-1103230735
Banka: Raiffeisenbank Austria


Account:
Bank: Raiffeisenbank Austria
Address: Petrinjska 59, 10000 Zagreb – HR
SWIFT: RZBHHR2X
IBAN: HR3724840081103230735

Upisano u sud.reg.Trgovačkog suda u Zagrebu
pod brojem 080534989
Temeljni kapital 20.000 kuna u cjelosti isplaćen.
Direktor: Ivona Farac